Producenci
Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) 

  * Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien wysłać drogą elektroniczną na adres: rabbit_mp@op.pl lub drogą listowną na adres: Rabbit, Ks.Kostki 5/4, 67-400 Wschowa.

  * Towar do zwrotu przyjmujemy wyłącznie z dowodem zakupu oraz odstąpieniem od umowy wysłanym wcześniej (tj. przed wysyłką towaru) drogą elektroniczną lub listowną w formie oświadczenia pisemnego.

 * Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym. Zwrot powinien być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.  Jeżeli towar uszkodzi się podczas transportu reklamacja/zwrot nie zostanie uwzględniona i towar nie zostanie przyjęty przez firmę Rabbit Malwina Pryputniewicz.

  *Przyjmujemy wszystkie zakupione produkty w firmie Rabbit Malwina Pryputniewicz, poza produktami wykonanymi na zlecenie klienta. Należy przez to rozumieć: produkty szyte pod wymiar (tj. po podaniu dokładnego rozmiaru w cm, a nie wybranego z naszej tabeli rozmiarów) oraz produkty które nie są zaprezentowane na zdjęcia (tj. np produkty wykonane według kombinacji kolorystycznych wykonanych na życzenie klienta, a nie zaprezentowanych na zdjęciach aukcji).  Towar wykonany na specjalne zamówienie klienta nie podlega zwrotom. Nie przyjmujemy żadnych paczek bez uprzedniego powiadomienia. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu/reklamacji.

  * Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta zwracanego towaru, zwróci konsumentowi równowartość zakupionego towaru. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.  

 *Konsument ponosi koszty pierwszej wysyłki oraz koszty odesłania zakupionego towaru.  

 

 

REKLAMACJE

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U nr.16 poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

 *Podstawą do przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu bądź inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

* Rzeczy do reklamacji przyjmujemy wyłącznie czyste, zapakowane, wraz z dowodem zakupu.

*Zgłoszenie reklamacji przez konsumenta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego towaru otrzymanego w ramach transakcji wraz z formularzem reklamacyjnym ( może być napisany na zwykłej kartce)

*Jeżeli towar ma wady (jest niezgodny z umową) konsument może żądać: doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub zwrotu równowartości całego zamówienia lub jego części wadliwej.

* Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z formularzem reklamacyjnym na adres: Rabbit Malwina Pryputniewicz, Ks.Kostki 5/4, 67-400 Wschowa

* Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

*Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

*Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

*Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

*Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

*Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

* Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

* Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

* W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres: Rabbit Malwina Pryputniewicz, Ks.Kostki 5/4, 67-400 Wschowa.

*Konsument odsyła przesyłkę na własny koszt. Po rozpatrzeniu reklamacji koszt przesyłki jest zwracany.W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą niż paczka pocztowa np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem

*Konsument przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego może skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl